Proletären 10/2000

 

Professorer i antikommunismens tjänst 

 

Två professorer och en docent får nu 100000 kr för att likställa rasism och rashat med de exploaterades hat mot förtryckarna. Dessa reaktionärer har bla förklarat att Förintelsen var en historisk parentes och att Hitlers massutrotning av judar och kommunister inte var planerad utan ”bara blev”.

 

Det är ett faktum att professorer vid de västerländska universiteten har haft en viktig roll i kalla krigets antikommunistiska kampanjer ledda av CIA och MI5. Men nu går två svenska professorer och en docent ett steg längre. De tar direkt betalt av finanskapitalet för att utforma teorier som smutskastar kommunismen.

 

Professorn i Öststatskunskap Kristian Gerner, Uppsala, professorn i internationell historia, Kim Salomon, Lund och docenten Klas-Göran Karlsson, Lund, tar emot 100000 kronor av Axelsson-Johnsons stiftelse för att göra kommunismen jämförbar med nazismen. De tre så kallade historikerna är ökända reaktionärer som alltid försvarat de mörkaste idealen. Docent Karlsson kallade t ex förintelsen av judarna under andra världskriget för en parentes och fick för det en varning av Lunds Universitet. Vi vill påstå att han passar bra i gänget. Historieförfalskning är för dessa professorer det gängse vardagsarbetet. I Uppsala känner vi väl till professor Gerner. Gerner är feg och vågar inte ge sig ut i debatten när vi i den lokala pressen har försvarat kommunismens sak. Men bland de egna är han en inspirerad profet. I Uppsala Nya Tidningen upphöjde han vännen Staffan Skotts propagandaskrift mot socialismen, ”Aldrig mera”, till ”en mans verk, buret av sanningslidelse”. Gerner berättade inte för läsarna att t ex bilderna i Skotts bok är förfalskningar. Bl a bilden på två soldater som lastar lik på ett flak, vilken Skott/Grener vill få oss att tro är tagen under en påstådd svält i Sovjetunionen på 1930-talet. Uniformerna som soldaterna bär visar förfalskningen. Uniformerna är från tsararmén, från första världskriget i mitten på 1910-talet! Bilden kommer från den nazistiska propagandatidningen Voelkischer Beobachter 18 augusti 1933.

 

Olagligförklara klasshat

Nazisterna spred rykten om svält i Sovjetunionen under 1930-talet för att ha en anledning till militär intervention för att som de sa, befria landet från svält och kommunism. Staffan Skotts propagandaskrift vidarebefordrar den nazistiska lögnen och godkänns av professor Gerner som ”ett verk buret av sanningslidelse”. Gerner godkänner nazistisk propaganda. Han är i bra sällskap med den förintelseförnekande docent Karlsson. Det uppdrag som finansiärerna i Axelsson-Johnsons stiftelse betalar för, är bland annat att jämställa rasismen och rashatet med hatet mot överklassen. De vill olagligförklara de exploaterades hat mot förtryckarna. Det blir inga undersökningar om sanningshalten om kommunismens påstådda brott eller om omständigheterna i den revolutionära processen. De fakta som föreligger i den internationella forskningen idag går rakt emot Gerner/Salomon/Karlssons berättelser och är svåra att förfalska. Istället kommer de tre att ta upp sådant som är lätt att förvränga och ljuga om. Gerner/ Salomon/Karlsson kommer att undersöka ”skillnader och likheter i behandling av information och vilken information förvandlas till kunskap och historiemedvetande”. Bakom denna retorik gömmer sig ändamålet att få publiken att tro att kommunismen och nazismen är samma sak och att i rashatet ligger samma värderingar som i hatet mot överklassen. Eller som professor Salomon säger om kommunismen och nazismen, ”två utopier som ledde åt samma håll”.

 

Förintelsen ej planerad

Denna professor Salomons påstående från det mörkaste kalla kriget, imponerar inte på oss. Vi vet vad han går för, utifrån erfarenheter från andra sammanhang. Salomons offentliga förklaring om Hitlers roll i Förintelsen av judarna visar att det inte bara är docenten Karlsson som behöver en varning av Lunds Universitet. Salomon står på tur. I Smålandsposten säger han: ”Jag tror att Hitlers beslut om judarna var vägledande, eller snarare orakelmässiga, och sedan utvecklades en praktik efter hand. Hitlers beslut tolkades av hans närmaste män. Mellan dem rådde en konkurrens och det gällde att vara bäst i klassen. Så utvecklade sig det som blev Förintelsen inom en viss atmosfär som var stimulerande för ytterligare beslut”. Vad professor Salomon säger är att Hitler bara tog ett formellt beslut som sedan tolkades av hans undersåtar till att bli en Förintelse. Detta är en ren förfalskning av historien om Förintelsen.

 

En del av Hitlers ideologi

Judehatet (och kommunisthatet!) var en del av Hitlers och nazismens ideologi. Hitler gjorde judehatet till en våldsam massföreteelse i Tyskland vilket slutade med utrotning av judarna. Denna utrotning prioriterades och kontrollerades av Hitler. Men enligt Salomon är nazismen ”demoniserad”. Professor Salomon vill ta ner och minska Hitlers roll i Förintelsen av judarna. Varför? Professor Salomons högerextrema sympatier går hand i hand med hans kommunisthat. Så var det också för Hitler. Axelsson-Johossons stiftelse har köpt tre högerextremister för att smutskasta kommunismen. Det nyliberala finanskapitalet går hand i hand med högerextremismen. Vi ser fram emot att i denna tidning referera deras skriverier.

 

MARIO SOUSA 

mario.sousa@telia.com

Tillbaka till första sidan